Ring vår webbyrå 0700-43 16 040700-43 16 04      Maila vår Webbyrå info@webbdesignfabriken.se

Avtalsvillkor

WebbDesignFabriken Malmö

All information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till så att WebbDesignFabriken Malmö kan utföra sina tjänster. Endast om brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för kundens behov.

Något skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller webbdesignfabriken.se skulle ligga nere.

Tjänsterna på WebbDesignFabriken utvecklas och uppdateras hela tiden och kan därför ändras. De flesta bilder på WebbDesignFabriken är upphovsrättsskyddade vilket betyder att du inte får kopiera dem då de är köpta med licens.

Enligt Svensklag ingår ångerrätt i 14 dagar vid köp på distans för privatperson (gäller ej företag), dock anses tjänsten påbörjad när hemsidan har påbörjats att skapas och om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall en skälig ersättning utgå i form av 65% av projektets kostnad samt eventuella kostnader för server, domäner, certifikat och andra tillägg som köpts in på kundens begäran. Skulle regler och lagar brytas av kund kan inte WebbDesignFabriken Malmö hållas ansvariga.

WebbDesignFabriken Malmö förbehåller sig rätten att tacka nej till uppdrag vid hög arbetsbelastning.

Vi innehar F-skattsedel och bolaget är registrerat hos Bolagsverket under WebbDesignFabriken Malmö.

Bilder & Text

Alla bilder och text på WebbDesignFabriken.se tillhör WebbDesignFabriken Malmö och är upphovsrättsskyddade.  Stor del av bilderna är köpta med licens som gäller för WebbDesignFabriken. För mer information om bilder på hemsidan kontakta oss direkt.

Fakturering

Fakturan skickas inte ut förrän man har godkänt slutprodukten.

Vi har 0 kronor i faktureringsavgift

Vår Nöjd Kund Garanti innebär att du betalar inget förrän du godkännt slutprodukten.

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är ex. Moms. Fakturan skickas inte ut förrän man har godkänt slutprodukten. och skickas via e-post om inget annat finns överrenskommet med minst 20 dagars betalningstid.

Skulle du inte betala din faktura i tid utgår en förseningsavgift på 40 kr enligt lag. Skulle denna faktura inte betalas in går ärendet vidare till Kronofogden. Vid utebliven betalning stänger vi, i möjlig juridisk mån, ned levererade hemsidor. 

Vi fakturerar inte utländska företag – varken inom eller utanför EU.

Design & Hemsidor

Alla våra hemsidor är unika som vi har skapat med olika utvecklingsmiljöer. Hemsidan skräddarsys efter kundens önskemål. Alla våra webbprojekt görs alltid på beställning.

Våra designförslag kontrolleras i efterhand. Man får ej tacka nej och kopiera förslaget för att vidareutveckla det på egen hand. Våra designförslag är alltid datumskyddade, och vi bekämpar stöld av design. 

Designförslag

Om man tackar nej till våra designförslag, får dessa ej vidareanvändas av kund på egen hand. Vi datumstämplar alla våra designförslag digitalt och bekämpar stöld och olaglig kopiering av dessa.
Tackar man nej till ett designförslag är detta ingen kostnad. Man binder sig inte till något genom att beställa ett designförslag hos oss. Dock måste man uppge vid beställning om man vänt sig till andra webbleverantörer och inväntar andra förslag. 

Våra färdiga designförslag

Våra färdiga designförslag säljes inte som en enskild produkt. Det säljes tillsammans med en ny webbplats. Vi integrerar alltså den unika designen på er hemsida. Designen är framtagen av WebbDesignFabriken som ett påbörjande av en hemsida. Man får inte använda våra designer för att sälja vidare. Kunden äger självklart alla rättigheterna till den  unika designen och hemsidan efter den publicerats. Kunden får ändra och redigera hur mycket dom vill på designförslagen.
Vi använder våra färdiga designförslag till endast en webbplats. När en hemsida med färdig design är beställd plockas den omedelbart bort från vårt sortiment. 

Leverans Information

Våra leveranstider för att arbeta fram desingförslag ligger normalt mellan 2-3 veckor. Vid hög arbetsbelastning kan eventuella förseningar förekomma.

Vi förbehåller oss alltid rätten att tacka nej till jobb vid hög arbetsbelastning.

Leveranstiden kan variera beroende på hur avancerad hemsidan är samt de inköp som krävs i form av plugin, extensions och andra kodbitar.  Vårt mål är dock att alltid hålla tidsramen vi har kommit överens om. Tiden får dock inte anses vara oskälig. Skulle sidan behöva ändras genom kundens vilja kan leveranstiden bli längre än beräknad.

Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (bilder, text, webbhotell mm) kan leveranstiden bli längre än beräknat samt om kunden ändrar hemsidan själv så att de skapar problem för oss som utvecklare. Det kan vara så att leveranstiden kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller akuta problem och om detta inträffar kommer kunden att informeras via e-post eller telefon.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text efter att fakturan är betald. Designmallar och komponenter får INTE säljas vidare till tredjepart utan endast användas för eget bruk då vissa tillval köps under rätten att endast användas på en specifik hemsida. WebbDesignFabriken ansvarar inte om kunden bryter mot dessa regler utan kunden ansvarar för sig själv då regler och lagar brutits.

Nöjd Kund-garanti & Support

Vår Nöjd Kund Garanti innebär att du betalar inget förrän du godkänt slutprodukten om inget annat är överenskommet.

Vi erbjuder oftast 12 månaders fri support vid köp av ny hemsida.

Vad som ingår i våra fria support är:

 • Uppdatera hemsidan när nu programvara släpps så den inte blir gammal
 • Uppdatera och kontrollera er brandvägg varje månad så ni har ett säkert skydd
 • Uppdatera era tillägg på hemsidan. (webbshopstilläggen ingår inte)
 • Telefon och mailsupport
 • Hjälp med uppdatering när kund ej själv kan göra ändringar på hemsidan pga av tekniska skäl eller bristfälliga kunskaper.
 • Utbildning och guider – Där vi bland annat går igenom verktyget och systemet så våra kunder kan jobba självständigt
 • Hjälp med att återställa lösenord och loginuppgifter och kund förlorar dessa
 • Hjälp med den tekniska kontakten med ert webbhotell. (Gälller endast kunder hos loopia webbhotell)
 • Hjälp med felsökning på hemsidan vid behov
 • Konsultering i tekniska och grafiska frågor
 • Hjälp med E-postadresser och domäner, om dessa är knutna till loopia webbhotell
 • Hjälp med upplägg av nya E-postadresser, om E-postlösningen ligger hos loopia webbhotell

 

Om kund olyckligtvis har tagit bort kod av misstag eller ändrat på din hemsida själv som gjort att den gått sönder eller fungerar dåligt kan vi hjälpa dig lösa problemen. Dock ingår detta inte i vår fria support, utan detta blir en kostnad för vårt timpris, 800kr/timmen.

Har hemsidan gått sönder eller fungerar dåligt pga av uppdatering av webbhotell, så som server- och php uppdateringar eller annat på serversidan ingår detta inte i vår fria support. Men vi kan självfallet hjälpa till och då till det rörliga priset.

Du kan alltid ringa till oss, vi svarar alltid under telefontider och hjälper gärna till att lösa problem.

Tredje parts tillägg & plugin

Vi på WebbDesignFabriken tar tyvärr inte ansvar för tredjeparts plugin till system som WordPress, Joomla, Drupal eller andra plattformar. Detta omfattar tillägg/plugins som är köpta med licens eller som är gratis. Vi ansvarar inte för fel eller brister i dessa då vi inte utvecklar dem. Självfallet ger vi ofta support på dessa fel om möjligt, och då till det rörliga priset.

Information om tvister

Skulle ett webbprojekt inte kunna slutföras pga att kunden, klienten eller företaget inte kan producera korrekt innehåll, data, information och annat material som behövs för att projektet ska fungera och slutföras så erhålls ingen form av ekonomisk eller annan typ av ersättning.

Ingen typ av ersättning kan erhållas för förseningar av lansering eller liknande.

Om kund inte hör av sig, eller lämnar in material vid överrenkommen deadline, förbehåller vi oss rätten att stänga ner ett projekt och avgift kan tillkomma för öppna upp projekt igen.

Force majure – Oförutsedda händelser

Force majure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att WebbDesignFabriken Malmö inte kan fullfölja sina åtaganden friskrivs WebbDesignFabriken Malmö från dessa åtaganden och projekt. WebbDesignFabriken Malmö kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar: Stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.

Gillar ni snygga hemsidor
till grymma priser...

  

Söker ert företag en underleverantör av hemsidor?

Vår Webbyrå har samarbetat med större mediebyråer i över tio år och har en bred erfarenhet och kompetens av att driva och lansera webbplatser åt våra samarbetspartners. Vi är också erfarna av att arbeta med flera projekt åt gången och kunna leverera moderna och  kreativa slutprodukter. Har du ett företag som säljer hemsidor så kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Webbyrå Malmö

Varumärket WebbDesignFabriken registrerades hösten 2004. Vi är en Webbyrå i Malmö, med lång erfarenhet av hemsidor och webbdesign. Vi lägger stor fokus på att utveckla tillgängliga moderna webbplatser. Och vi lämnar alltid garantier på våra arbeten - du betalar alltså inte förrän du är nöjd med hemsidan.

Kontakta oss

WebbDesignFabriken

Besöksadress:
Davidhallstorg 9
Malmö

Tel: 0700-43 16 04
info@webbdesignfabriken.se

Öppetider:
Mån-Fre kl. 10.00-17.00
Lör-Sön: Stängt

Vi är Google certifierade